Základní informace

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nasavrky (dále jen ZO ČSOP) vznikla roku 1990. Jsme registrovaní jako ZO ČSOP 44/17. V roce 2010 naše základní organizace měla 55 členů. V takzvaném rodinném členství máme 41 dospělých a 8 dětí. Máme i spoustu dalších příznivců. Průměrný roční obrat je kolem 450tis Kč. Základní myšlenkou je spolupodílet se s dalšími složkami společnosti prací na ochraně přírody. Zabýváme se převážně péčí o krajinu, osvětou a pořádáme akce pro veřejnost – viz akce - přehled a naše projekty. Působíme nyní hlavně v rámci CHKO Železné hory, méně již v CHKO Žďárské vrchy a samozřejmě i mimo CHKO v našem regionu.
ČSOP je největší nevládní neziskovou organizací působící na poli ochrany přírody v České republice, má téměř 8 000 členů, sdružených ve více než 300 základních organizacích rozmístěných rovnoměrně po celé republice.
Jsou zde sdruženi malí i velcí, přírodovědci i "nepřírodovědci", ale co je nejdůležitější, všechny spojuje kladný vztah k přírodě a snaha alespoň částečně napravovat škody způsobené člověkem. V Pardubickém kraji působí 23 základních organizací ČSOP. Všechny základní organizace koordinuje Regionální centrum, které je akreditováno Ústřední výkonnou radou ČSOP. Nosnými programy svazu jsou: ochrana přírody, environmentální výchova a práce s dětmi a mládeží.

                                              
                     Adresa organizace:
                               ZO ČSOP Nasavrky
                               Libáň 9
                               53825 Nasavrky
                               csopnasavrky@seznam.cz